Bộ sách “Dạy Âm nhạc theo định hướng phát triển năng lực”

  (Ảnh: Vũ Mai Hồng) Tiếp nối bộ sách “Học Âm nhạc theo định hướng phát triển năng lực 6, 7, 8, 9” (sách học sinh), nhóm tác giả tiếp tục hoàn thành bộ sách “Dạy Âm nhạc theo định hướng phát triển năng lực 6, 7, 8, 9” (sách giáo viên ).  Sản phẩm đã được chính thức phát hành […]

Read More Bộ sách “Dạy Âm nhạc theo định hướng phát triển năng lực”
Tháng Mười 16, 2018

2 Comments