Tháng 11 năm 2010

Ảnh của luongminhtan

TechMusic được thành lập vào tháng 11 năm 2010 gồm các thành viên: Lương Minh Tân (Khoa Âm nhạc ĐHSP NTTW), Nguyễn Khánh Hà (ĐHVH NTQĐ), Nguyễn Vinh Nguyên (K2C Âm nhạc ĐHSP NTTW), Phan Thanh Hưng (K2C Âm nhạc ĐHSP NTTW), Vũ Duy Đoán (K2C Âm nhạc ĐHSP NTTW). Trụ sở hoạt động tại khu Tập thể ĐHSP NGhệ thuật TW.