Năm 2011

Ảnh của luongminhtan

Tháng 11 Năm 2011: Phan Thanh Hưng thành lập Công ty TNHH Thành Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhạc cụ, thiết bị âm thanh và các lớp bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc. Vũ Duy Đoán thành lập Trung tâm đào tạo âm nhạc Ban Mai Music.

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.