Tháng 3 - 2016

Ảnh của luongminhtan

Kết hợp với MT-Laptop tại cơ sở số 8 ngõ 3 tập thể ĐHSP Nghệ thuật TW. 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.