Giới thiệu nhạc cụ

Ảnh của luongminhtan

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KHÍ NHẠC DÂN TỘC VIỆT NAM

Việt Nam là một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh những đặc điểm riêng biệt, nền văn hóa cũng như âm nhạc Việt Nam đều đậm chất Đông Nam Á. Đây là một nền âm nhạc có mối quan hệ chặt chẽ với ngọn nguồn tâm linh, tín ngưỡng và phong tục tập quán. Vì vậy, trong nhiều nghi lễ không thể thiếu thành phần âm nhạc. Mặc dù ban đầu chưa có nhiều nhạc khí xuất hiện nhưng chúng đều được coi là các vật thiêng để giao tiếp với thần linh. 

Ảnh của luongminhtan

Các nhạc khí trong Dàn nhạc giao hưởng

Gồm 4 bộ: Bộ Dây (Strings); Bộ Gỗ (Legni); Bộ Đồng (Ottoni); Bộ Gõ (Precussion)

      Nguyên tắc phân loại: dựa vào chất liệu, nguồn phát âm, kiểu phát âm, âm chất. 

1. Bộ Gỗ: Picclo (Picc.); Flute (Fl.); Oboe (Ob.); Clarinette (Cla.); Fagotto (Fag.)

Trang