Lý thuyết âm nhạc

Ảnh của luongminhtan

Âm thanh - Âm nhạc

- Khái niệm:    
    Âm nhạc là nghệ thuật dùng âm thanh để diễn tả tư tưởng và tình cảm của con người. Từ khái niệm trên cho thấy tất cả những gì có tính nhạc đều xuất phát từ âm thanh, nhưng ngược lại, cũng có rất nhiều âm thanh không có tính nhạc. Vì vậy, giữa âm thanh có tính nhạc và âm thanh không có tính nhạc là khác nhau.

Ảnh của luongminhtan

Khóa nhạc

Khóa nhạc là ký hiệu đặt ở đầu mỗi khuông nhạc, có tác dụng quy định độ cao cho các nốt ghi trên khuông. Có 3 loại khóa thường dùng là: khóa Sol, khóa Fa và khóa Đô.
Khóa Sol quy định nốt nằm ở dòng thứ 2 của khuông nhạc là nốt Sol; khóa Fa quy định nốt nằm ở dòng thư 4 là nốt Fa; khóa Đô thường đặt ở dòng 3, quy định đó là nốt Đô.
Trong những trường hợp cụ thể, người ta quy định rõ nhóm quãng 8 cho các nốt ghi trên khuông.

Ảnh của luongminhtan

Khuông nhạc

Khuông nhạc: gồm 5 dòng kẻ song song cách đều nhau gọi là các dòng nhạc, khoảng cách giữa các dòng gọi là khe nhạc (5 dòng, 4 khe),  Ngoài ra, khi viết các nốt cao hơn hoặc thấp hơn phạm vi của khuông nhạc, người ta dùng dòng kẻ phụ.

Thứ tự của dòng nhạc và khe nhạc tính từ dưới lên, dòng kẻ phụ tính từ trong ra ngoài.