Tác giả, tác phẩm

Ảnh của dothuyhien

Thư gửi Elise

Fur Elise, tiếng Đức có nghĩa là Gửi Elise là tên của bagatelle giọng La thứ, một tiểu phẩm cho piano độc tấu do Ludwig van Beethoven sáng tác vào khoảng năm 1810 khi ông 40 tuổi và đã xác lập được danh tiếng vững chắc là một trong những nhà soạn nhạc lớn nhất mọi thời đại.

Trang