Blog của luongminhtan

Ảnh của luongminhtan

MÔ HÌNH GIÁO DỤC ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG THỜI KỲ MỚI

Giáo dục nói chung và giáo dục âm nhạc ở Việt Nam đang cần có những sự đổi mới phù hợp với bối cảnh hiện tại, hướng tới hòa nhập với thế giới. Bên cạnh những phương pháp dạy học đã được sử dụng và củng cố trong nhiều năm, các phương pháp mới cũng đã được áp dụng trong giáo dục âm nhạc ở trường phổ thông. Bên cạnh những thành công, giáo dục âm nhạc ở Việt Nam vẫn chưa thực sự có được chuyển biến cơ bản và toàn diện.

Ảnh của luongminhtan

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KHÍ NHẠC DÂN TỘC VIỆT NAM

Việt Nam là một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh những đặc điểm riêng biệt, nền văn hóa cũng như âm nhạc Việt Nam đều đậm chất Đông Nam Á. Đây là một nền âm nhạc có mối quan hệ chặt chẽ với ngọn nguồn tâm linh, tín ngưỡng và phong tục tập quán. Vì vậy, trong nhiều nghi lễ không thể thiếu thành phần âm nhạc. Mặc dù ban đầu chưa có nhiều nhạc khí xuất hiện nhưng chúng đều được coi là các vật thiêng để giao tiếp với thần linh. 

Ảnh của luongminhtan

Âm thanh - Âm nhạc

- Khái niệm:    
    Âm nhạc là nghệ thuật dùng âm thanh để diễn tả tư tưởng và tình cảm của con người. Từ khái niệm trên cho thấy tất cả những gì có tính nhạc đều xuất phát từ âm thanh, nhưng ngược lại, cũng có rất nhiều âm thanh không có tính nhạc. Vì vậy, giữa âm thanh có tính nhạc và âm thanh không có tính nhạc là khác nhau.

Ảnh của luongminhtan

Khóa nhạc

Khóa nhạc là ký hiệu đặt ở đầu mỗi khuông nhạc, có tác dụng quy định độ cao cho các nốt ghi trên khuông. Có 3 loại khóa thường dùng là: khóa Sol, khóa Fa và khóa Đô.
Khóa Sol quy định nốt nằm ở dòng thứ 2 của khuông nhạc là nốt Sol; khóa Fa quy định nốt nằm ở dòng thư 4 là nốt Fa; khóa Đô thường đặt ở dòng 3, quy định đó là nốt Đô.
Trong những trường hợp cụ thể, người ta quy định rõ nhóm quãng 8 cho các nốt ghi trên khuông.

Trang