Blog của luongminhtan

Ảnh của luongminhtan

Âm nhạc thời kỳ Sơ khai

I. Nguồn gốc của âm nhạc

Về nguồn gốc của âm nhạc mới được các nhà khoa học tìm hiểu và nghiên cứu từ cuối thế kỷ XVIII tới nay, qua các công trình nghiên cứu của mình. Có công trình chỉ nghiên cứu về âm nhạc, nhưng cũng có những công trình là nghiên cứu tổng hợp nhiều vấn đề, trong đó có phần đề cập đến âm nhạc.

Ảnh của luongminhtan

Hình thức Biến tấu

Là sự trình bày của chủ đề và các lần nhắc lại có thay đổi (các biến khúc).

          Sơ đồ:    A               A1    A2    A3….. coda

                      Chủ đề               các biến khúc

Trong đó chủ đề mang chức năng trình bày chính, các biến khúc mang tính phát triển.

Hình thức biến tấu được sử dụng rộng rãi, có thể là 1 chương trong liên khúc sonate hay còn là 1 tác phẩm độc lập.

Ảnh của luongminhtan

Hình thức Rondo

Hình thức rondo là hình thức gồm nhiều phần trong đó có một phần được nhắc lại nhiều lần (ít nhất 3 lần) gọi là chủ đề. Xen kẽ giữa chủ đề là những phần khác nhau về nội dung được gọi là các đoạn chen. Chủ đề được ký hiện là A, các đoạn chen ký hiệu là B, C, D…

Sơ đồ cấu trúc:   A      B      A     C     A      D       A…

Trang