Đào Mạnh Tuân

Tốt nghiệp ĐHSP Âm nhạc khóa 4 (2009 - 2013). Hiện nay là Giám đốc MT Laptop.

Add: Số 8 Ngõ 3 Tập thể ĐHSP Nghệ thuật TW Tham gia TechMusic từ tháng 3 năm 2016