Bài ôn thi PTTP 2

Ảnh của luongminhtan

Tư liệu nghe

Sonata piano Beethoven: chương 1 - số 1; chương 2 - số 8; chương 3 - số 8; chương 3 số 15      Tchaikovsky - Bốn mùa: tháng 5; tháng 6; tháng 10; tháng 11

 

Bản nhạc:  Beethoven - số 1; số 8; số 15      Tchaikovsky - Bốn mùa    Mozart - chương 1 số 11 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.