CD-R Giới thiệu nhạc khí thế giới

Ảnh của quantriweb

Tổng hợp nhạc khí giao hưởng và các khu vực trên thế giới. Ngôn ngữ: tiếng Anh

Phải cài đặt để sử dụng, tương thích với Windows 32 bit

Cấu trúc của sản phẩm đơn giản, dễ sử dụng. Mỗi nhạc cụ được giới thiệu thông qua hình ảnh, âm thanh kỹ thuật, trích đoạn biểu diễn...

Download tại đây

 

Bình luận

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.