Chép nhạc với Encore - Bài 3

Ảnh của luongminhtan

Định dạng bản nhạc

 • Định cỡ trang: vào File/Page setup,  Print setup chọn cỡ trang (A4).
 • Định cỡ lề: vào File/Page setup, lựa chọn cỡ lề cần thiết (1/4…; 1/3…; 3/8….), OK. Để hiện khung lề, bấm Crtl+H, đánh dấu vào mục Page Margin.
 • Điều chỉnh tỉ lệ hiển thị của bản nhạc: trong bảng Print setup có thể điểu chỉnh tỉ lệ % trong ô để có kính thước hiển thị bản nhạc hợp lý, không lớn quá hoặc nhỏ quá. Tỉ lệ này còn phụ thuộc vào cỡ khuông đã chọn.
 • Chọn cỡ khuông: tùy theo loại bản nhạc hoặc số lượng khuông trên 1 trang mà lựa chọn cỡ khuông cho phù hợp. Để có thể lựa chọn, bấm lệnh Ctrl+/  hiện thanh Staff  Sheet. Bấm chuột vào chữ số ở ô Size, chọn chỉ số cần thiết (1, 2, 3, 4), bấm OK.
 • Điều chỉnh số ô nhịp trên một khuông: bấm chuột vào khuông cần điều chỉnh, vào Score/measures per system, nhập lại số lượng ô cần thiết, OK. Nếu muốn chỉnh luôn cho các khuông sau đó có số ô nhịp tương tự, chọn All remaining systems trước khi OK. Chú ý không nên nhầm với trường hợp lấy thêm hoặc xóa bớt ô nhịp.
 • Điều chỉnh số khuông (hệ thống) trên một trang: vào Score/systems per page, nhập số lượng dòng cần thiết, OK. Nếu muốn chỉnh luôn cho các trang sau đó có số khuông tương tự, chọn All remaining systems trước khi OK.
 • Thay đổi kiểu vạch nhịp (Dấu nhắc lại, vạch nhịp kết…): bấm chuột vào ô nhịp cần thay đổi, vào Measure/Barline Type, chọn kiểu vạch cần thiết, OK. Chú ý: có vạch phải và trái cho mỗi ô.

 

Một số lệnh khác

 • Quay đuôi nốt: bôi đen nốt, bấm Ctrl+U để quay lên; Ctrl+D quay xuống.
 • Tạo khung thay đổi: bấm chuột vào vị trí cần thiết, vào Measure/Ending, chọn mục cần thiết, OK.
 • Xóa bỏ các ô nhịp thừa: bấm chuột vào ô cần xóa, vào Measures/delete measure, OK. Nếu xóa đến hết chọn biểu tượng hết, OK.
 • Lấy thêm ô nhịp (hết ô nhịp để chép hoặc cần chèn thêm vào vị trí nào đó): bấm chuột vào vị trí cần lấy thêm ô nhịp, vào  Measures/Add measure, chọn số lượng ô cần thêm trong ô Add, OK.
 • Căn chỉnh khoảng cách nốt tự động cho toàn bộ bản nhạc: bôi đen toàn bộ bằng lệnh Ctrl+A, bấm Ctrl+J, đánh dấu vào ô Adjust Measure Widths, OK.
 • Xóa các trang thừa: bấm chuột vào số trang ở trên thanh công cụ, vào Score/Delete page, OK. Nếu xóa đến hết, chọn biểu tượng vạch nhịp kết, OK.
 • Đặt ký hiệu hợp âm: bấm chuột vào công cụ C ở bảng Graphic sau đó bấm chuột vào những vị trí cần thiết đặt hợp âm; chọn ký hiệu phù hợp trong bảng rồi OK.
 • Đặt hợp âm với thế bấm Guitare: chọn công cụ G ở bảng Graphic, thao tác tương tự như với công cụ C.
 • Chép tiết tấu với Encore: Sử dụng chức năng đổi màu cho các đối tượng hiển thị trong bản nhạc (khuông, nốt, symbol...)
  Sau khi chép nốt lên khuông theo tiết tấu cần thiết (trên 1 cao độ nào đó), vào View\Score colors, bấm chuột vào Staff 1 ở ô phải bên dưới; bấm chuột vào ô vuông màu đen phía trên kéo xuống dưới trong bảng màu đổi thành màu trắng; OK. Ngoài ra có thể thay đổi hình dạng đầu nốt nhạc bằng cách: bôi đen, bấm Ctrl+i, chọn hình dạng đầu nốt, OK.

 

Lưu tập tin

Dùng lệnh save như đối với các chương trình soạn thảo khác. Vào File/Save (Ctrl+S), đặt tên file, chọn địa chỉ lưu trữ, bấm Save.

 

Nhập văn bản (text) với Encore

Encore 4.5 trở xuống chưa cho phép sử dụng font Unicode, do vậy để gõ được tiếng Việt có dấu cần phải điều chỉnh một số chế độ sau :

+ Sử dụng bảng mã TCVN3 (ABC) : điều chỉnh trong bộ gõ Vietkey hoặc Unikey.

+ trong Encore, dùng các font có dạng:  .vnXXX

- Chép tiêu đề và các chữ bổ sung cho bản nhạc :  Bấm vào nút có chữ T trong bảng Graphic, vào Text/Font để chọn font. Bấm chuột vào vị trí cần thiết và nhập chữ như đối với Word. Sau khi đánh xong, bấm chuột vào con trỏ (mũi tên), rồi gắp các chữ vào đúng vị trí. Điều chỉnh lại font cho các chữ đã có: chọn T, bấm vào chữ, bôi đen trong khung, chọn lại font.  

Sau khi chép xong cao độ của giai điệu, nên chép lời trước khi cho thêm các ký hiệu bổ sung hoặc nốt hoa mỹ.

Bấm chuột vào chữ L trong bảng Graphic, vào Text/Font để chọn font, bấm chuột vào đầu nốt nhạc bắt đầu có lời, khi hiện ra dấu nhắc nhấp nháy là bắt đầu nhập chữ được.

Muốn điều chỉnh lại font chữ cho toàn bộ lời: bấm chuột vào L trong bảng Graphic, bấm vào đầu khuông đầu tiên, vào Text/Font chọn lại font.

Chỉnh khoảng cách của dòng lời: vào chế độ chép lời, bấm chuột vào khuông nhạc cần điều chỉnh, kéo rê mũi tên màu tím ở lề trái tương ứng với từng dòng lời để có khoảng cách phù hợp.

Để chép lời 2 (3,4…) bấm chuột vào Voice, chọn số tương ứng rồi thao tác như khi chép lời 1. Nên chú ý chỉnh khoảng cách giữa các lời với nhau

Chép nhạc nhiều bè

Nhiều bè trên cùng một khuông đơn

 • Nếu nhiều bè có cùng tiết tấu, sau khi chép xong một bè chỉ việc nhập thêm các cao độ còn lại vào các vị trí cần thiết mà không cần lựa chọn chính xác trường độ.

Nếu các bè có tiết tấu khác nhau, vào Voice lựa chọn các voice khác nhau để chép cho từng bè. Sau đó quay đuôi nốt cho từng bè phù hợp (bè trên quay đuổi lên; bè dưới quay đuôi xuống).​ ​

Nhiều bè ở khác khuông

Muốn chép nhạc nhiều bè mà mỗi bè ở một khuông (hợp xướng, hòa tấu…), cần chọn chế độ từ ban đầu khi mở một file mới. Trong bảng Choose Page Layout chọn chế độ single staves, trong ô Staves per system chọn số tương ứng với số khuông (bè).

Cũng có thể lấy bổ sung khuông cho các lựa chọn sẵn có. Ví dụ: khi cần chép cho hợp xướng có đệm piano, ta chọn chế độ Piano-Vocal, sau đó lấy thêm khuông cho các bè hợp xướng. Bấm chuột vào khuông phía trên (hoặc phía dưới) vị trí cần bổ sung; vào Score/Add Staff chọn các chế độ phù hợp, OK.

 

Viết bình luận

Plain text

 • Không được dùng mã HTML.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.