Chép nhạc với Sibelius 7

Ảnh của luongminhtan

CHÉP NHẠC VỚI SIBELIUS 7

Cài đặt phần mềm

Có thể tải bộ cài Sibelius 7 từ trang techmusic.edu.vn

Chạy file Sibelius701.exe, thực hiện theo các hướng dẫn của trình cài đặt. Khi khởi động chương trình lần đầu, sẽ có thông báo để kích hoạt quyền sử dụng. Nếu không có mã kích hoạt, chọn Continue Trial để sử dụng thử trong 30 ngày.

Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, Sibelius sẽ tự tạo ra một mục lưu trữ trong My Documents có tên là Scores. Chúng ta cũng có thể lưu trữ bản nhạc tại các vị trí riêng theo ý muốn.

MỘT SỐ PHÍM TẮT THƯỜNG DÙNG

Xem các phím tắt trong File/Preference/Keyboard Shortcut

Ctrl+N

Tạo file mới

Ctrl+O

Mở file đã có

Ctrl+S

Lưu file đang hoạt động

Q

Chọn khóa nhạc

T

Chọn số chỉ nhịp

K

Chọn hóa biểu

S

Dấu legato (luyến)

H

Dấu crescendo

Shift+H

Dấu Decrescendo

I

Thêm/bớt thành phần diễn tấu trong bản nhạc

Crtl+ Backspace

Xóa nhịp đã chọn

L

Mở bảng Notations

Z

Mở bảng Symbol

Crtl+Alt+K

Đóng/mở bảng Keypad

Crtl+Alt+Y

Đóng/mở bảng Transport

Crtl+K

Chép ký hiệu hợp âm

Alt+G

Chọn lệnh Select Graphic

X

Đảo chiều đuôi nốt và các ký hiệu

Crtl+T

Các ký hiệu phía trên khuông

Crtl+E

Các ký hiệu phía dưới khuông

Xem hướng dẫn có minh họa

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.