Chép tiết tấu với Encore

Ảnh của luongminhtan

Sử dụng chức năng đổi màu cho các đối tượng hiển thị trong bản nhạc (Khuông, nốt, symbol...) 

Sau khi chép nốt lên khuông theo tiết tấu cần thiết (trên 1 cao độ nào đó), vào View\Score colors, bấm chuột vào Staff 1 ở ô phải bên dưới; bấm chuột vào ô vuông màu đen phía trên kéo xuống dưới trong bảng màu đổi thành màu trắng; OK

Ngoài ra có thể thay đổi hình dạng đầu nốt nhạc bằng cách: bôi đen, bấm Ctrl+i, chọn hình dạng đầu nốt, OK. 

 

Bình luận

Ảnh của luongminhtan

bạn có thể nói rõ hơn đc k? kết hợp bè tiết tấu đệm hay như thế nào? Bạn thử xem mục Score/Add Staff để lấy thêm khuông cho nhạc cụ nhé

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.