Chúc mừng 20-11

Ảnh của luongminhtan

Xin gửi tới các Thầy, các Cô những lời chúc chân thành nhất nhân dịp 20-11. Kính chúc Thầy Cô luôn vui,khỏe và cống hiến cho sự nghiệp trồng người trên nhiều lĩnh vực 

 

Loại tin:

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.