Chúc mừng sinh viên mới trúng tuyển

Ảnh của luongminhtan

Theo cách tính điểm chuẩn năm nay thì cơ hội đỗ ĐH của các thí sinh ĐHSP Nghệ thuật TW quá cao. Xin chúc mừng và chào đón các em vào học. 

Xem chi tiết tại đây

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.