Hình thức Ba đoạn đơn

Ảnh của luongminhtan

Thế nào là hình thức 3 đoạn đơn?

- Hình thức 3 đoạn đơn gồm 3 phần, mỗi phần 1 đoạn.

- Mỗi phần có chức năng độc lập: trình bày – giữa – tái hiện.

Các dạng cấu trúc của hình thức 3 đoạn đơn.

- Hình thức 3 đoạn đơn phát triển: được sử dụng nhiều ở nhạc đàn và thanh nhạc. Nổi bật ở tính tập trung chủ đề, có tính cân bằng cấu trúc. Phần giữa không ổn định về cấu trúc, về điệu tính và có tính căng thẳng mạnh mẽ.

- Hình thức 3 đoạn đơn tương phản: phần giữa xuất hiện chất liệu chủ đề mới (đôi khi là hình thức đoạn nhạc).

Chức năng từng phần của hình thức 3 đoạn đơn.

- Phần thứ nhất: là đoạn nhạc trình bày, thường kết ở điệu tính chính hoặc chuyển đến điệu tính bậc V hay bậc III.

- Phần giữa: tạo sự tương phản nhất định với phần 1, có thể phát triển đến cao trào. có hai dạng

+ Phát triển: là khi phần giữa phát triển chất liệu từ phần 1.

+ Tương phản: là khi phần giữa chứa đựng chất liệu chủ đề mới.

- Phần tái hiện: họa lại chất liệu chủ đề (nguyên dạng hoặc có thay đổi), sau 1 phần tương phản.

Tính ứng dụng của hình thức 3 đoạn đơn.

          Hình thức 3 đoạn đơn được sử dụng rộng rãi cho tác phẩm khí nhạc như romang, nocture, prelude, bài ca không lời, etude… Trong các chương hai của concerto. Hình thức 3 đoạn đơn còn dùng để cấu trúc một phần của hình thức 3 đoạn phức, chủ đề của hình thức rondo, hình thức sonate.

 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.