Hình thức Biến tấu

Ảnh của luongminhtan

Là sự trình bày của chủ đề và các lần nhắc lại có thay đổi (các biến khúc).

          Sơ đồ:    A               A1    A2    A3….. coda

                      Chủ đề               các biến khúc

Trong đó chủ đề mang chức năng trình bày chính, các biến khúc mang tính phát triển.

Hình thức biến tấu được sử dụng rộng rãi, có thể là 1 chương trong liên khúc sonate hay còn là 1 tác phẩm độc lập.

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.