Hình thức Hai đoạn đơn

Ảnh của luongminhtan

 Hình thức hai đoạn đơn gồm có hai phần, mỗi phần là hình thức đoạn nhạc. Chủ đề âm nhạc ở phần thứ nhất, phần thứ hai có thể nhắc lại một phần của phần thứ nhất và phát triển hoặc sử dụng chất liệu khác hoàn toàn.

- Hình thức hai đoạn đơn tái hiện: Gồm 2 phần, mỗi phần 1 đoạn, nửa phần thứ 2 là phần giữa của hình thức, có tính tương phản, phần thứ 2 họa lại chất liệu chủ đề của phần thứ nhất. chứa đựng các giai đoạn logic căn bản: trần thuật, phát triển, kết.

- Hình thức 2 đoạn đơn không tái hiện: có 2 dạng:

+ Dạng phát triển: gồm 2 phần, phần thứ nhất trình bày, phần thứ hai phát triển chất liệu chủ đề từ phần thứ nhất. Có sự thống nhất về chất liệu chủ đề, đôi khi khuôn khổ lớn hơn phần thứ nhất.

Trong hình thức hai đoạn đơn, phần thứ nhất giữ chứa năng trình bày, trần thuật chủ đề, thường ở hình thức 1 đoạn đơn có nhắc lại, kết ở bậc I hoặc bậc V. phần thứ hai chức năng phức tạp hơn, tùy thuộc vào cấu trúc của phần này (2 đoạn đơn tái hiện hoặc không tái hiện).

Hình thức hai đoạn đơn dùng để xây dựng chủ đề chính cho những hình thức lớn hơn nó (rondo, biến tấu, sonate, 1 phần của 3 đoạn phức). Là những tác phần độc lập cho thanh nhạc, khí nhạc.

 

Bình luận

Ảnh của Diệu khánh

Chào thầy ạ!. Thầy có thể giúp em chia môtip, câu, đoạn nhạc và vẽ sơ đồ cấu trúc nhịp bài Thuyền Và Biển của PHan Huỳnh Điểu giúp em với được không ạ?. E hay nhầm ở việc chia câu và vẽ sơ đồ.
Em cảm ơn thầy ạ!

Ảnh của luongminhtan

Cám ơn bạn đã gửi thông tin.
Theo tôi, bài THuyền và biển của Phân Huỳnh Điểu được viết ở hình thức đoạn nhạc gồm 3 câu. Mỗi câu có 2 tiết nhạc, mỗi tiết nhạc ứng với một câu hát.
Thông thường đoạn nhạc được ký hiệu là a (hoặc b, c...); câu nhạc dùng các chữ x, y ....

Chào thân ái.

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.