Máy in ảo PDF

Ảnh của luongminhtan

Việc lưu trữ văn bản nói chung hiện nay trên các thiết bị công nghệ hầu hết đều sử dụng file PDF. Từ các chương trình soạn thảo (Encore...), thông qua lệnh in bằng máy in ảo tạo ra các file PDF. Khi cần trích dẫn ví dụ vào Word hoặc PowerPoint ... chỉ cần mở file PDF, sử dụng công cụ SnapShort (hình máy ảnh) chụp cả trang hoặc từng phần rồi paste vào các vị trí cần thiết.

Có thể sử dụng một trong các loại máy in ảo như: CutePDF Writer, Foxit Reader, ... Nếu các bạn cài đặt Foxit Reader , đồng thời sẽ có cả máy in ảo PDF và trình đọc fie.

Download: Foxit Reader

 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.