phần mềm

Ảnh của luongminhtan

  PHẦN MỀM

Chia sẻ các phần mềm chuyên ngành: Encore, Sibelius, WaveLab, Cubase, Ulead...

Giới thiệu phần mềm  Download tổng hợp tại đây

Phần mềm chép nhạc: Encore 5; Encore 4.5.   Sibelius 6  Sibelius 7  Sibelius 8 NoteWorthy Compose; Ouvecture 3.1  Sibelius 7 for MAC

Phần mềm biên tập âm thanh: WaveLab5 WaveLab6

Phần mềm biên tập video Ulead.

Phần mềm thu âm, phối khí Cubase 5

Phần mềm đọc file PDF kèm máy in ảo Foxitreader 

Phần mềm Band-in-a-Box 2016

Nhạc khí thế giới ISO

Nhạc khí dân tộc Việt ISO

 

Bình luận

Ảnh của Thầy Giúp Em Với!!!

Hiện em đang dùng Encore 4.5.5, em không thể viết tiêu đề và lời bằng Tiếng Việt. Em đã chuyển Unikey về bảng mã TCVN3(ABC) và chọn font trong Encore là Times New Roman nhưng không viết được tiếng việt. Trình tự làm của em có sai không ạ và nếu sai thì em phải sửa thế nào để viết được tiếng việt ạ???

Ảnh của luongminhtan

Sau khi chọn bảng mã tiếng Việt là TCVN3 rồi thì font chữ cũng phải sử dụng bộ ABC (các font bắt đầu bằng: .vn ; Ví dụ: .VnTime

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.