Phần mềm chép nhạc NoteWorthy Composer

Ảnh của luongminhtan

Đây là phần mềm soạn nhạc đơn giản, giao diện dễ sử dụng. Thích hợp cho các giáo viên âm nhạc phổ thông soạn bài nhạc khi phát chuyển màu nốt.

Download phần mềm tại đây

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.