Sử dụng Google Drive trao đổi tài liệu, làm việc nhóm

Ảnh của luongminhtan

Gã khổng lồ Google đã có mặt khá lâu và mang lại nhiều lợi ích cho người dùng máy tính. Một trong những ứng dụng tiêu biểu là Gmail, đi kèm với tài khoản Google là một các ứng dụng khác nữa mà nhiều người sử dụng vẫn chưa quan tâm. Google Drive là một trong những ứng dụng như vậy.

Khi bạn đăng ký tài khoản Goole, bạn không chỉ có địa chỉ Gmail mà còn được tặng 15Gb không gian lưu trữ. Tài liệu, các tệp tin lưu trữ trong Drive có thể chia sẻ cho những người dùng Gmail khác. Đối với các file Word hoặc Excel, có thể làm việc đồng thời nhiều người trên cùng một văn bản. Các thao tác nhập dữ liệu hoặc chỉnh sửa sẽ được hiển thị ngay trên văn bản đó. và như vậy, một nhóm làm việc có thể chia sẻ với nhau các tư liệu trong cùng 1 kho bằng cách dùng chung tài khoản; hoặc chỉnh sửa, góp ý cho nhau trên cùng một văn bản.

Ai chưa dùng hãy thử nhé, thú vị lắm đấy.

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.