Thiết kế Slide

Ảnh của luongminhtan

Thiết kế các sản phẩm phục vụ dạy học, thuyết trình âm nhạc cho các đối tượng khác nhau.