Tin học cơ bản

Ảnh của luongminhtan

Các vấn đề cơ bản trong sử dụng máy tính. Hướng dẫn sử dụng phần mềm soạn thảo và bảng tính