VŨ DUY ĐOÁN

Tham gia TechMusic từ tháng 11 năm 2010
Hiện nay phụ trách Ban Mai Music, số 155 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Position: 
Experts