Câu hỏi thường gặp


Q: Làm ví dụ âm nhạc với Encore đưa sang Word như thế nào?
A:

Các bạn có thể đọc bài hướng dẫn tại đây hoặc làm theo nhưng bước sau:

- Bước 1: Chép nhạc trên Encore

- Bước 2: tạo file của bản nhạc bằng máy in ảo PDF (thành file PDF)

- dùng trình đọc PDF (vd; Foxit Reader...) mở file vừa tạo, dùng công cụ Snapshort cắt phần cần dùng (kéo rê chuột) rồi dán sang Word 


Q: Làm thế nào để chép tiết tấu không có dòng kẻ trên Encore?
A:

Xin vui lòng đọc bài viết tại đây