Ảnh của quantriweb

CD-R Giới thiệu nhạc khí thế giới

Tổng hợp nhạc khí giao hưởng và các khu vực trên thế giới. Ngôn ngữ: tiếng Anh

Phải cài đặt để sử dụng, tương thích với Windows 32 bit

Cấu trúc của sản phẩm đơn giản, dễ sử dụng. Mỗi nhạc cụ được giới thiệu thông qua hình ảnh, âm thanh kỹ thuật, trích đoạn biểu diễn...

Ảnh của quantriweb

Danh sách - Mã số SV SPAN, SPANMN năm 2016 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Sinh viên truy cập trang Đào tạo tín chỉ của trường: tinchi.spnttw.edu.vn Chọn Trang sinh viên hệ tín chỉ, đăng nhập bằng Mã số sinh viên (MSSV) theo danh sách dưới đây, mật khẩu mặc định: 123456 

Sau khi đăng nhập thành công, SV nên đổi mật khẩu để sử dụng.

Xem lịch học và các thông báo khác trong trang Tín chỉ để thực hiện.

 

Trang