PHẦN MỀM

Chia sẻ các phần mềm chuyên ngành: Encore, Sibelius, WaveLab, Cubase, Ulead…

Giới thiệu phần mềm  Download tổng hợp tại đây

Phần mềm chép nhạc: Encore 5; Encore 4.5.;   Sibelius 6 ; Sibelius 7 ; Sibelius 8.2.;  NoteWorthy Compose; Ouvecture 3.1Sibelius 8 for MAC  Sibelius Ultimate 2018 ; Musescore

Phần mềm biên tập âm thanh: WaveLab5 ; WaveLab6 ; Audacity

Phần mềm biên tập video Ulead ; VSDC

Phần mềm cắt, chuyển định dạng video Fomat Factory

Phần mềm thu âm, phối khí Cubase 5

Phần mềm đọc file PDF kèm máy in ảo Foxitreader 

Phần mềm đọc file PDF: PDF-Viewer 

Phần mềm Band-in-a-Box 2016

Nhạc khí thế giới ISO

Nhạc khí dân tộc Việt ISO

Xin vui lòng xem hướng dẫn sử dụng trong chuyên mục Giới thiệu phần mềm