Hỗ trợ học tập âm nhạc

Ảnh của quantriweb

CD-R Giới thiệu nhạc khí thế giới

Tổng hợp nhạc khí giao hưởng và các khu vực trên thế giới. Ngôn ngữ: tiếng Anh

Phải cài đặt để sử dụng, tương thích với Windows 32 bit

Cấu trúc của sản phẩm đơn giản, dễ sử dụng. Mỗi nhạc cụ được giới thiệu thông qua hình ảnh, âm thanh kỹ thuật, trích đoạn biểu diễn...

Trang