Hỗ trợ học tập âm nhạc

Ảnh của luongminhtan

Phần mềm chép nhạc Ouverture

Đây là một phân mềm ít được biết đến ở Việt Nam. Nó có nhiều ưu điểm mà nếu ai chưa quen dùng với phần mềm khác rồi thì có thể lựa chọn để bắt đầu. Phần mềm sử dụng nhiều thao tác bằng chuột, do vậy nếu sử dụng máy tính có cảm ứng bút thì rất tuyệt. Đặc biệt, phần mềm cho phép import file midi, enc, mus (file của Encore và Final đều được) Hiện đã có phiên bản 4, tuy nhiên chúng tôi chưa có bản crack trong tay...

Ảnh của nguyenkhai

Các vấn đề cơ bản của hòa thanh

HÒA THANH. VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG ÂM NHẠC
1. Định nghĩa: Hòa thanh là một môn học đề cập tới các mối liên hệ qua lại giữa các âm và chồng âm, hợp âm mà những mối lien hệ này được xác lập dựa trên những cơ sở vật lý của âm thanh. Cũng như dựa trên cơ sở những thói quen tâm sinh lý. Nói cách khác sự kết hợp các âm thanh cùng một lúc hay nối tiếp nhau theo một quy luật nhất định là những vấn đề cơ bản nhất của hòa thanh.
2. Vai trò của hòa thanh trong âm nhạc:

Ảnh của luongminhtan

Khóa nhạc

Khóa nhạc là ký hiệu đặt ở đầu mỗi khuông nhạc, có tác dụng quy định độ cao cho các nốt ghi trên khuông. Có 3 loại khóa thường dùng là: khóa Sol, khóa Fa và khóa Đô.
Khóa Sol quy định nốt nằm ở dòng thứ 2 của khuông nhạc là nốt Sol; khóa Fa quy định nốt nằm ở dòng thư 4 là nốt Fa; khóa Đô thường đặt ở dòng 3, quy định đó là nốt Đô.
Trong những trường hợp cụ thể, người ta quy định rõ nhóm quãng 8 cho các nốt ghi trên khuông.

Ảnh của luongminhtan

Khuông nhạc

Khuông nhạc: gồm 5 dòng kẻ song song cách đều nhau gọi là các dòng nhạc, khoảng cách giữa các dòng gọi là khe nhạc (5 dòng, 4 khe),  Ngoài ra, khi viết các nốt cao hơn hoặc thấp hơn phạm vi của khuông nhạc, người ta dùng dòng kẻ phụ.

Thứ tự của dòng nhạc và khe nhạc tính từ dưới lên, dòng kẻ phụ tính từ trong ra ngoài.

 

Trang