Âm nhạc dân gian

Cùng trao đổi các vấn đề về âm nhạc trong đời sống hàng ngày, các kiến thức phổ thông về âm nhạc

Ảnh của nguyenphuongmai

SƠ LƯỢC VỀ ÂM NHẠC DÂN GIAN

GS.TSKH. TÔ NGỌC THANH

Dân tộc Việt Nam hình thành trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nó bao gồm nhiều thành phần, ít nhiều có khác nhau về phong tục tập quán, nhưng họ đều là con một gốc, đều thuộc vào chủng tộc Nam Á. Thành phần dân tộc Việt Nam có thể ví như một hình cánh quạt mà trung tâm là người Việt.

Ảnh của luongminhtan

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KHÍ NHẠC DÂN TỘC VIỆT NAM

Việt Nam là một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh những đặc điểm riêng biệt, nền văn hóa cũng như âm nhạc Việt Nam đều đậm chất Đông Nam Á. Đây là một nền âm nhạc có mối quan hệ chặt chẽ với ngọn nguồn tâm linh, tín ngưỡng và phong tục tập quán. Vì vậy, trong nhiều nghi lễ không thể thiếu thành phần âm nhạc. Mặc dù ban đầu chưa có nhiều nhạc khí xuất hiện nhưng chúng đều được coi là các vật thiêng để giao tiếp với thần linh.