Phần mềm

Ảnh của luongminhtan

Máy in ảo PDF

Việc lưu trữ văn bản nói chung hiện nay trên các thiết bị công nghệ hầu hết đều sử dụng file PDF. Từ các chương trình soạn thảo (Encore...), thông qua lệnh in bằng máy in ảo tạo ra các file PDF. Khi cần trích dẫn ví dụ vào Word hoặc PowerPoint ...

Trang