Giáo dục âm nhạc

Ảnh của nguyenphuongmai

SƠ LƯỢC VỀ ÂM NHẠC DÂN GIAN

GS.TSKH. TÔ NGỌC THANH

Dân tộc Việt Nam hình thành trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nó bao gồm nhiều thành phần, ít nhiều có khác nhau về phong tục tập quán, nhưng họ đều là con một gốc, đều thuộc vào chủng tộc Nam Á. Thành phần dân tộc Việt Nam có thể ví như một hình cánh quạt mà trung tâm là người Việt.

Ảnh của luongminhtan

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT POWERPOINT LÀM PHƯƠNG TIỆN TRONG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN

Để sử dụng phần mềm PowerPoint làm phương tiện trực quan trong giảng dạy nên tiến hành theo quy trình sau:

1. Chuẩn bị đề cương bài giảng, tư liệu minh họa:

- Chuẩn bị đề cương bài giảng.

- Chuẩn bị những tư liệu minh họa cần thiết như: các file âm thanh, video, hình ảnh…

2. Thiết kế bài giảng trên PowerPoint:

* Chuẩn bị phương tiện:

Trang