Giáo dục âm nhạc

Ảnh của luongminhtan

MÔ HÌNH GIÁO DỤC ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG THỜI KỲ MỚI

Giáo dục nói chung và giáo dục âm nhạc ở Việt Nam đang cần có những sự đổi mới phù hợp với bối cảnh hiện tại, hướng tới hòa nhập với thế giới. Bên cạnh những phương pháp dạy học đã được sử dụng và củng cố trong nhiều năm, các phương pháp mới cũng đã được áp dụng trong giáo dục âm nhạc ở trường phổ thông. Bên cạnh những thành công, giáo dục âm nhạc ở Việt Nam vẫn chưa thực sự có được chuyển biến cơ bản và toàn diện.

Ảnh của nguyenkhai

Các vấn đề cơ bản của hòa thanh

HÒA THANH. VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG ÂM NHẠC
1. Định nghĩa: Hòa thanh là một môn học đề cập tới các mối liên hệ qua lại giữa các âm và chồng âm, hợp âm mà những mối lien hệ này được xác lập dựa trên những cơ sở vật lý của âm thanh. Cũng như dựa trên cơ sở những thói quen tâm sinh lý. Nói cách khác sự kết hợp các âm thanh cùng một lúc hay nối tiếp nhau theo một quy luật nhất định là những vấn đề cơ bản nhất của hòa thanh.
2. Vai trò của hòa thanh trong âm nhạc:

Ảnh của luongminhtan

Âm nhạc thời kỳ Sơ khai

I. Nguồn gốc của âm nhạc

Về nguồn gốc của âm nhạc mới được các nhà khoa học tìm hiểu và nghiên cứu từ cuối thế kỷ XVIII tới nay, qua các công trình nghiên cứu của mình. Có công trình chỉ nghiên cứu về âm nhạc, nhưng cũng có những công trình là nghiên cứu tổng hợp nhiều vấn đề, trong đó có phần đề cập đến âm nhạc.

Ảnh của luongminhtan

Hình thức Biến tấu

Là sự trình bày của chủ đề và các lần nhắc lại có thay đổi (các biến khúc).

          Sơ đồ:    A               A1    A2    A3….. coda

                      Chủ đề               các biến khúc

Trong đó chủ đề mang chức năng trình bày chính, các biến khúc mang tính phát triển.

Hình thức biến tấu được sử dụng rộng rãi, có thể là 1 chương trong liên khúc sonate hay còn là 1 tác phẩm độc lập.

Ảnh của luongminhtan

Hình thức Rondo

Hình thức rondo là hình thức gồm nhiều phần trong đó có một phần được nhắc lại nhiều lần (ít nhất 3 lần) gọi là chủ đề. Xen kẽ giữa chủ đề là những phần khác nhau về nội dung được gọi là các đoạn chen. Chủ đề được ký hiện là A, các đoạn chen ký hiệu là B, C, D…

Sơ đồ cấu trúc:   A      B      A     C     A      D       A…

Trang