Giáo dục âm nhạc

Ảnh của luongminhtan

Hình thức Sonate

          Hình thức Sonate có thể coi là một dạng cấu trúc phức tạp nhất có quy mô lớn nhất, cấu trúc ấy được xây dựng trên sự tương phản của những chủ đề đã được trình bày theo một tiến trình nhất định. Nó chứa đựng nhiều nhân tố hình thành trên cơ sở đối chiếu tương phản các hình tượng âm nhạc, các ý nhạc khác nhau tạo nên những mối xung đột căng thẳng và kịch tính. Là hình thức âm nhạc có quy mô lớn, phản ánh được nhiều nội dung phong phú và sâu sắc.

Ảnh của luongminhtan

Các nhạc khí trong Dàn nhạc giao hưởng

Gồm 4 bộ: Bộ Dây (Strings); Bộ Gỗ (Legni); Bộ Đồng (Ottoni); Bộ Gõ (Precussion)

      Nguyên tắc phân loại: dựa vào chất liệu, nguồn phát âm, kiểu phát âm, âm chất. 

1. Bộ Gỗ: Picclo (Picc.); Flute (Fl.); Oboe (Ob.); Clarinette (Cla.); Fagotto (Fag.)

Trang