Lịch sử âm nhạc

Ảnh của luongminhtan

Âm nhạc thời kỳ Sơ khai

I. Nguồn gốc của âm nhạc

Về nguồn gốc của âm nhạc mới được các nhà khoa học tìm hiểu và nghiên cứu từ cuối thế kỷ XVIII tới nay, qua các công trình nghiên cứu của mình. Có công trình chỉ nghiên cứu về âm nhạc, nhưng cũng có những công trình là nghiên cứu tổng hợp nhiều vấn đề, trong đó có phần đề cập đến âm nhạc.

Trang