HÌNH THỨC BIẾN TẤU

 

Là sự trình bày của chủ đề và các lần nhắc lại có thay đổi (các biến khúc).

Sơ đồ:    A               A1    A2    A3….. coda

Trong đó: A là chủ đề; A1, A2, A3… là các biến khúc

Trong đó chủ đề mang chức năng trình bày chính, các biến khúc mang tính phát triển.

Hình thức biến tấu được sử dụng rộng rãi, có thể là 1 chương trong liên khúc sonate hay còn là 1 tác phẩm độc lập.

Tham khảo 1 số trích đoạn/tác phẩm:

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *