ÂM NHẠC THỜI KỲ SƠ KHAI (THỜI KỲ NGUYÊN THUỶ)

I. Nguồn gốc của âm nhạc Về nguồn gốc của âm nhạc mới được các nhà khoa học tìm hiểu và nghiên cứu từ cuối thế kỷ XVIII tới nay, qua các công trình nghiên cứu của mình. Có công trình chỉ nghiên cứu về âm nhạc, nhưng cũng có những công trình là nghiên …
Đọc tiếp ÂM NHẠC THỜI KỲ SƠ KHAI (THỜI KỲ NGUYÊN THUỶ)