PHIM NHẠC KỊCH “NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ” (ver. 2012)

Phim nhạc kịch (musical film) là thể loại phim sử dụng đan xen các bài hát (do nhân vật thể hiện) và lời thoại, đôi khi đi kèm với các bài nhảy. Các bài hát thường đóng vai trò phát triển cốt truyện và nhân vật trong phim; có lúc chỉ đơn thuần là những …
Đọc tiếp PHIM NHẠC KỊCH “NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ” (ver. 2012)