Du xuân (Nhị: Văn Xâm; St: Lương Minh Tân)

Đây là một trong hai tác phẩm báo cáo tốt nghiệp Đại học sáng tác của Lương Minh Tân. Tác phẩm được tập luyện hết sức khẩn trương trong thời gian ngắn cùng với những tác phẩm khác. Chương trình báo cáo Tốt nghiệp Đại học sáng tác năm 2001 là năm đầu tiên bắt buộc có tác phẩm […]

Read More Du xuân (Nhị: Văn Xâm; St: Lương Minh Tân)
Tháng Mười 23, 2018

Thẻ:

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KHÍ NHẠC VIỆT NAM

Việt Nam là một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh những đặc điểm riêng biệt, nền văn hóa cũng như âm nhạc Việt Nam đều đậm chất Đông Nam Á. Đây là một nền âm nhạc có mối quan hệ chặt chẽ với ngọn nguồn tâm linh, tín ngưỡng và phong […]

Read More SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KHÍ NHẠC VIỆT NAM
Tháng Sáu 30, 2018

SƠ LƯỢC VỀ ÂM NHẠC DÂN GIAN VIỆT NAM

GS.TSKH. TÔ NGỌC THANH Dân tộc Việt Nam hình thành trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nó bao gồm nhiều thành phần, ít nhiều có khác nhau về phong tục tập quán, nhưng họ đều là con một gốc, đều thuộc vào chủng tộc Nam Á. Thành phần dân tộc Việt Nam có […]

Read More SƠ LƯỢC VỀ ÂM NHẠC DÂN GIAN VIỆT NAM
Tháng Sáu 18, 2018