PHẦN MỀM


Chia sẻ các phần mềm chuyên ngành: Encore, Sibelius, WaveLab, Cubase, Ulead…

Giới thiệu phần mềm  Download tổng hợp tại đây

Phần mềm chép nhạc: Encore 5; Encore 4.5.;   Sibelius 6 ; Sibelius 7 ; Sibelius 7 full Sibelius 8.2.;   Sibelius 8 for MAC  Sibelius Ultimate ; Musescore; NoteWorthy Compose; Ouvecture 3.1;

Phần mềm biên tập âm thanh: WaveLab5 ; WaveLab6 ; Audacity

Phần mềm nâng/hạ tone nhạc: MP3 Key Shifter

Phần mềm biên tập video Ulead ; VSDC  CybeLink Editer

Phần mềm cắt/ghép, chuyển định dạng video Fomat Factory

Phần mềm thu âm, phối khí Cubase 5   Cubase 10.5

Phần mềm đọc file PDF kèm máy in ảo Foxitreader 

Phần mềm đọc file PDF: PDF-Viewer 

Phần mềm Band-in-a-Box 2016

Office 2013 Office 2016 Office 2019 

Nhạc khí thế giới ISO

Nhạc khí dân tộc Việt ISO

Xin vui lòng xem hướng dẫn sử dụng trong chuyên mục Giới thiệu phần mềm