Du xuân (Nhị: Văn Xâm; St: Lương Minh Tân)

Đây là một trong hai tác phẩm báo cáo tốt nghiệp Đại học sáng tác của Lương Minh Tân. Tác phẩm được tập luyện hết sức khẩn trương trong thời gian ngắn cùng với những tác phẩm khác. Chương trình báo cáo Tốt nghiệp Đại học sáng tác năm 2001 là năm đầu tiên bắt buộc có tác phẩm …
Đọc tiếp Du xuân (Nhị: Văn Xâm; St: Lương Minh Tân)

SƠ LƯỢC VỀ ÂM NHẠC DÂN GIAN VIỆT NAM

GS.TSKH. TÔ NGỌC THANH Dân tộc Việt Nam hình thành trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nó bao gồm nhiều thành phần, ít nhiều có khác nhau về phong tục tập quán, nhưng họ đều là con một gốc, đều thuộc vào chủng tộc Nam Á. Thành phần dân tộc Việt Nam có …
Đọc tiếp SƠ LƯỢC VỀ ÂM NHẠC DÂN GIAN VIỆT NAM