Chủ đề 8: Khúc ca tình bạn (AN6-CTST)

Nhạc beat + melody Tia nắng hạt mưa Minh họa gõ đệm Tía nắng hạt mưa PowerPoint và tư liệu tổng hợp Xem các chủ đề khác: AN6 – Chủ đề 1 AN6 – Chủ đề 2 AN6 – Chủ đề 3 AN6 – Chủ đề 4 AN6 – Chủ đề 5 AN6 – Chủ …
Đọc tiếp Chủ đề 8: Khúc ca tình bạn (AN6-CTST)

Chủ đề 7: Giai điệu năm châu (AN6-CTST)

Minh họa gõ đệm Kỷ niệm xưa Karaoke PowerPoint và tư liệu tổng hợp Xem các chủ đề khác: AN6 – Chủ đề 1 AN6 – Chủ đề 2 AN6 – Chủ đề 3 AN6 – Chủ đề 4 AN6 – Chủ đề 5 AN6 – Chủ đề 6 AN6 – Chủ đề 8

Chủ đề 6: Cùng vui hòa ca (AN6-CTST)

 Minh họa gõ đệm Em đi trong tươi xanh PowerPoint và Tư liệu tổng hợp Xem các chủ đề khác: AN6 – Chủ đề 1 AN6 – Chủ đề 2 AN6 – Chủ đề 3 AN6 – Chủ đề 4 AN6 – Chủ đề 5 AN6 – Chủ đề 7 AN6 – Chủ đề …
Đọc tiếp Chủ đề 6: Cùng vui hòa ca (AN6-CTST)

Chủ đề 5: Bài ca lao động (AN6-CTST)

Minh họa gõ đệm Hò ba lý PowerPoint và Tư liệu tổng hợp Xem các chủ đề khác: AN6 – Chủ đề 1 AN6 – Chủ đề 2 AN6 – Chủ đề 3 AN6 – Chủ đề 4 AN6 – Chủ đề 6 AN6 – Chủ đề 7 AN6 – Chủ đề 8

Chủ đề 4: Khúc hát quê hương (AN6-CTST)

Video tư liệu Minh họa gõ đệm Đi cắt lúa PowerPoint và Tư liệu tổng hợp Xem các chủ đề khác: AN6 – Chủ đề 1 AN6 – Chủ đề 2 AN6 – Chủ đề 3 AN6 – Chủ đề 5 AN6 – Chủ đề 6 AN6 – Chủ đề 7 AN6 – Chủ đề …
Đọc tiếp Chủ đề 4: Khúc hát quê hương (AN6-CTST)

Chủ đề 3: Uống nước nhớ nguồn (AN6-CTST)

  Kế hoạch bài dạy Video dạy hát Niềm tin thắp sáng trong tim em Minh họa gõ đệm Niềm tin thắp sáng trong tim em PowerPoint và Tư liệu tổng hợp Xem các chủ đề khác: AN6 – Chủ đề 1 AN6 – Chủ đề 2 AN6 – Chủ đề 4 AN6 – Chủ …
Đọc tiếp Chủ đề 3: Uống nước nhớ nguồn (AN6-CTST)

Chủ đề 2: Bài ca hòa bình (AN6-CTST)

  Karaoke Tiếng chuông và ngọn cờ Minh họa gõ đệm Tiếng chuông và ngọn cờ Đọc và vận động theo tiết tấu – bé Khải Nguyên Vận động theo bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ – bé Khải Nguyên Video dạy cả bài NCTT – cô giáo Lê Diễm Video dạy NCTT mẫu …
Đọc tiếp Chủ đề 2: Bài ca hòa bình (AN6-CTST)

Chủ đề 1 – Vui bước đến trường (AN6-CTST)

  Video dạy hát Mùa khai trường – cô giáo Lê Diễm Minh họa gõ đệm Mùa khai trường Video dạy Lý thuyết âm nhạc – cô giáo Lê Diễm Video dạy đọc nhạc Video dạy Nhạc cụ TT – CĐ 1 AN6 Video dạy Nhạc cụ TT – cô Lê Diễm Video Bài thực …
Đọc tiếp Chủ đề 1 – Vui bước đến trường (AN6-CTST)