CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HOÀ THANH

HÒA THANH. VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG ÂM NHẠC 1. Định nghĩa: Hòa thanh là một môn học đề cập tới các mối liên hệ qua lại giữa các âm và chồng âm, hợp âm mà những mối lien hệ này được xác lập dựa trên những cơ sở vật lý của âm thanh. Cũng …
Đọc tiếp CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HOÀ THANH

CÁC NHẠC KHÍ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG

Gồm 4 bộ: Bộ Dây (Strings); Bộ Gỗ (Legni/Woodwind); Bộ Đồng (Ottoni/Brass); Bộ Gõ (Percussion) Nguyên tắc phân loại: dựa vào chất liệu, nguồn phát âm, kiểu phát âm, âm chất. 1. Bộ Gỗ: Picclo (Picc.); Flute (Fl.); Oboe (Ob.); Clarinette (Cla.); Fagotto (Fag.) – Flute có chất liệu cấu tạo chính bằng kim loại. Gồm thân ống hình trụ …
Đọc tiếp CÁC NHẠC KHÍ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG

Grant Llewellyn, nhạc trưởng của Dàn nhạc Quốc gia BBC xứ Wales giới thiệu phần Strings của dàn nhạc và các nhạc cụ nằm trong gia đình Strings

Grant Llewellyn, nhạc trưởng của Dàn nhạc Quốc gia BBC xứ Wales giới thiệu phần Woodwind của dàn nhạc và các nhạc cụ nằm trong gia đình Woodwind