CÁC NHẠC KHÍ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG

Gồm 4 bộ: Bộ Dây (Strings); Bộ Gỗ (Legni/Woodwind); Bộ Đồng (Ottoni/Brass); Bộ Gõ (Percussion) Nguyên tắc phân loại: dựa vào chất liệu, nguồn phát âm, kiểu phát âm, âm chất. 1. Bộ Gỗ: Picclo (Picc.); Flute (Fl.); Oboe (Ob.); Clarinette (Cla.); Fagotto (Fag.) – Flute có chất liệu cấu tạo chính bằng kim loại. Gồm thân ống hình trụ …
Đọc tiếp CÁC NHẠC KHÍ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG

Grant Llewellyn, nhạc trưởng của Dàn nhạc Quốc gia BBC xứ Wales giới thiệu phần Strings của dàn nhạc và các nhạc cụ nằm trong gia đình Strings

Grant Llewellyn, nhạc trưởng của Dàn nhạc Quốc gia BBC xứ Wales giới thiệu phần Woodwind của dàn nhạc và các nhạc cụ nằm trong gia đình Woodwind

Grant Llewellyn, nhạc trưởng của Dàn nhạc Quốc gia BBC xứ Wales giới thiệu phần Brass của dàn nhạc và các nhạc cụ nằm trong gia đình Brass.

Grant Llewellyn, nhạc trưởng của Dàn nhạc Quốc gia BBC xứ Wales giới thiệu phần Percussion của dàn nhạc và các nhạc cụ nằm trong gia đình Percussion