Grant Llewellyn, nhạc trưởng của Dàn nhạc Quốc gia BBC xứ Wales giới thiệu phần Percussion của dàn nhạc và các nhạc cụ nằm trong gia đình Percussion

Grant Llewellyn, nhạc trưởng của Dàn nhạc Quốc gia BBC xứ Wales giới thiệu phần Strings của dàn nhạc và các nhạc cụ nằm trong gia đình Strings

Grant Llewellyn, nhạc trưởng của Dàn nhạc Quốc gia BBC xứ Wales giới thiệu phần Woodwind của dàn nhạc và các nhạc cụ nằm trong gia đình Woodwind

Grant Llewellyn, nhạc trưởng của Dàn nhạc Quốc gia BBC xứ Wales giới thiệu phần Brass của dàn nhạc và các nhạc cụ nằm trong gia đình Brass.

Giới thiệu nhạc khí dân tộc Việt

Đây là sản phẩm giới thiệu nhạc khí dân tộc Việt của nhạc sĩ Võ Thanh Tùng được đóng gói dưới dạng CD-R. Các bạn tải file ISO về, giải nén và sử dụng ngay không cần cài đặt. Chạy chương trình bằng file index hoặc hompage trong tệp vừa giải nén. Tải về