Nhạc sĩ HECTOR BERLIOZ (1803 – 1869)

1. Khái quát Berlioz là nhà giao hưởng đầu tiên của Pháp, người đầu tiên viết giao hưởng lãng mạn có tiêu đề. Âm nhạc của Berlioz rất độc đáo, hình tượng âm nhạc đặc sắc bằng sự tưởng tượng thể hiện sự phản kháng và nổi loạn. Berlioz được coi là người “Sân khấu …
Đọc tiếp Nhạc sĩ HECTOR BERLIOZ (1803 – 1869)