Nhạc sĩ CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK (1714 – 1787)

1. Khái quát Đầu thế kỷ XVIII, ở châu Âu có sự khủng hoảng nhạc kịch, bắt đầu từ opera seria. Đây vốn là thể loại có cách hát bóng bẩy, có những aria cầu kỳ, bài trí công phu, lộng lẫy, được giới quý tộc vun đắp và hướng vào riêng cho giai cấp …
Đọc tiếp Nhạc sĩ CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK (1714 – 1787)