Nhạc sĩ JOSEPH HAYDN (1732 – 1809)

1. Khái quát Haydn là nhạc sĩ người Áo, nhạc sĩ trường phái cổ điển Viên, cha đẻ của thể loại giao hưởng và tứ tấu. Haydn sáng tác đủ các thể loại: giao hưởng, concerto, sonate, nhạc kịch, thanh xướng kịch, tứ tấu, tam tấu và nhiều thể loại khác. Là nhạc sĩ của trường …
Đọc tiếp Nhạc sĩ JOSEPH HAYDN (1732 – 1809)